top of page

​ Konzultačný balík
 

Komu odporúčame?

 

Tento konzultačný balík odporúčame tým, ktorí zatiaľ nie sú rozhodnutí, ale chceli by získať komplexnú predstavu o tom, ako prebieha svadba pri mori, čo ich môže čakať pri organizovaní.

Čo to obsahuje?   
posúdenie potrieb
jednorázová dvojhodinová osobná konzultácia
prieskum lokalít ako aj predstavenie ľodí

Koľko to stojí? 

Všetky ďalšie výdavky, ako loď, dekorácia, miesto, doplnkové služby budú stanovené podľa aktuálneho sezónneho cenníka.

bottom of page