top of page

​P​otrebné dokumenty

Dokumenty pre právne platnú svadbu v Chorvátsku.

 

Najneskôr 40 dní pred svadbou nám pošlite nasledujúce dokumenty na svadbu v Chorvátsku. Ak plánujete svadbu,, Last minute,, v kratšom termíne než 6 týždňov, tak je treba požiadať miestne úrady o výnimku, či Vám právne platnú svadbu v kratšom termíne odsúhlasia. 

V Chorvátsku sa postup pre snúbencov často mení a môžu tu byť odlišnosti v súvislosti od konkrétneho miesta obradu. Preto neustále všetko sledujeme a postup Vám potvrdíme podľa Vami vybraného miesta obradu.

 

Nevesta a ženích si na svadbu v Chorvátsku pripravia nasledujúce dokunenty:

 

Rodný list

Osvedčenie o právnej spôsobilosti 

Alebo notárske potvrdenie 

Cestovný pas alebo občiansky preukaz

V prípade, že ste rozvedení, je treba pripojiť právoplatný rozsudok o rozvode s dátumom nadobudnutia platnosti

V prípade, že ste ovdoveli, je potrebné pripojiť úmrtny list zosnulého manžela

Tieto dokumenty je potrebné nechať preložiť súdnemu tlmočníkovi do chorvátštiny. Táto služba je pre českých a slovenských slobodných snúbencov obvykle zahrnutá v našich svadobných balíčkoch.

( rozsudok o rozvode je za príplatok)

 

Ďalšie legislatívne veci za Vás vyriešime my.

 

V Chorvátsku sa snúbenci musia pred svadbou dostaviť na zápis v úrade miesta konania svadby. Úrady vyžadujú zápis 45-30 dní pred obradom, ale my našim zákazníkom vyjednávame výnimku. Takže stačí, keď sa na úrad dostavíte 1-3 pracovné dni pred obradom. Na úrad Vás vždy doprevádza madarsky, český alebo slovenský tlmočník.

bottom of page